Környezeti Kémia

A tárgy célja, a vegyész- bio- és környezetmérnököket megismertesse a környezetünket akár természetes vagy antropogén módon szennyező anyagok tulajdonságaival és képződésüknek forrásával, illetve mechanizmusával. Az egyes szennyező anyagokra vonatkozóan tárgyalásra kerülnek a szennyező anyagok kibocsátását, képződését megakadályozó, illetve ártalmatlanító technológiák is. A hallgatók a kurzus során találkozhatnak  olyan alternatív, megújuló energiafelhasználásban alkalmazott módszerekkel, technológiákkal, ami az ipari léptéken túlmutatóan a háztartási felhasználásban is fontos lehet. A tárgy ezzel összefüggésbe hozható célja a naprakész, témakört érintő szakmai anyagok követése, melyre esszé formájában a hallgatóknak is lehetőségük van.

Tananyag

Ajánlott irodalom:

  • Stanley Manahan: Environmental Chemistry, 10th Edition (2017), CRC Press
  • Roland A. Hites, Jonathan D. Raff: Elements of Environmental Chemistry, 2nd Edition (2012), John Wiley and Sons
  • Salma Imre: Környezetkémia (2012), Typotex Kiadó