Books, Book Sections

Books, book sections and editorial work

  1. Balogh, GyT: Physicochemical characterisation in drug discovery (Special issue, guest editor)
    DRUG DISCOVERY TODAY: TECHNOLOGIES Vol.27 pp. 1-94. (2018)
    IF: 2.210
  2. Balogh György Tibor: Fizikai-kémiai jellemzés, Permeabilitás – PAMPA és Caco2 modellek, Metabolikus stabilitás, Kémiai stabilitás (3.7.2., 3.7.3., 3.7.4., 3.7.5. alfejezetek), a Keserű György Miklós (szerk.): A gyógyszerkutatás kémiája című könyv, a kémiai kiinduló pontok korai optimálásának szempontjai fejezetében (3.7. fejezet). Akadémia Kiadó. ISBN 978 963 05 9076 1, 2011.
  3. György T. Balogh: Physicochemical characterization of NCEs in the early stage of drug discovery (Chapter 2.), in Solubility, Delivery and ADME problems of drugs and drug-candidates (eds. K. Tihanyi, M. Vastag), Bentham Science Publishers. eISBN 978 1 60805 120 5, 2011.
  4. János Illés, Kálmán Burger, Erika Forrai, György T. Balogh, Zsuzsanna Székely (2005) Structure and Some Physico-Chemical Properties of Zinc Hyaluronan, in Hyaluronan: Structure, Metabolism, Biological Activities, Therapeutic Applications. Chapter 1: Structure of Hyaluronan and its Properties in Solution. (eds. E. Balázs and V.C. Hascall) Matrix Biological Institute, USA, pp. 21-28.
  5. János Illés, Erika Forrai, András Jávor, György T. Balogh, Zsuzsanna Székely, Beáta Furka (2005) Biological and Farmacological Effects of Zinc Hyaluronan, in Hyaluronan: Structure, Metabolism, Biological Activities, Therapeutic Applications. Chapter 10: Hyaluronan in Inflammation, Granulation and Regeneration (eds. E. Balázs and V.C. Hascall) Matrix Biological Institute, USA, pp. 803-808.

Textbook

  1. Balogh György Tibor, Könczöl Árpád: Növényi eredetű hatóanyagok helye és szerepe az eredeti gyógyszerkutatásban (IV.1.1. fejezet) Balázs A, Blázovics A, Kéry Á, Kursinszki L, Lemberkovics É, Szőke É, Then M, Farmakognózia – Fitokémia. Gyógynövények alkalmazása. című tankönyvben Szőke É. (szerk.) (2013) ISBN 978-963-9129-87-0.