Oktatás

Impresszum

A kutatócsoport oktatási és kutatási témáinak kiindulópontját az a 20 év (1999-2019) határozza meg, melyet a Richter Gedeon Nyrt. K+F igazgatóságán kutató-fejlesztő vegyészként, illetve 2010-től a főosztály alá tartozó Szintézistámogató Laboratórium vezetőjeként töltöttem. A BME VBK oktatói állományához pedig ezt követően 2019 őszén csatlakoztam. A Richterben a munkám alapvetően a gyógyszerkutatás korai fázisához kapcsolódó, a hatóanyagok fizikai-kémia paraméterekkel történő jellemzéshez (Lead profiling) volt köthető, melynek elsődleges célja a gyógyszerjelölt vegyületek ADME/T (felszívódás, eloszlás, metabolizmus, kiválasztás, toxicitás) sajátságainak előrejelzése. Munkám során szerzett tapasztalatok és még hallgató korom emlékeitől hajtva 2007-ben kezdtem, akkor még a Szerves Kémia és Technológia Tanszékének gondozásában a fenti témával összefüggésben korszerű gyógyszerkutatási elveket bemutató előadásokat tartani féléves kollokvium formájában, melynek címe “Gyógyszerhatóanyagok optimalizálási paraméterei“, vagy ahogy a hallgatók nevezik GyOP. Emellett tanszéki felkérésre kezdtem el a Farmakokinetika tárgy oktatását is szintén féléves kurzusban, melynek keretében a vegyész- és biomérnök hallgatóknak igyekszem a gyógyszerek szervezetben végbemenő ADME folyamatainak fiziológiai hátterét, illetve a gyógyszerkutatás során felmerülő legfontosabb kinetikai paramétereket, mérési módszereket bemutatni. E két B.Sc. illetve M.Sc. hallgatók számára meghirdetett tárgyon felül a 2013 őszi tanévétől a GyOP tárgyra épülő, Ph.D. hallgatók szigorlati melléktárgyaként, Vezérmolekula optimálás kurzus is elindult. Oktatási és kutatási tevékenységem szintén 2019 óta kibővült a Szegedi Tudományegyetem, a Semmelweis Egyetem és a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karain tartott biofarmácia, gyógyszerkutatás és számítógéppel támogatott gyógyszertervezés témakörökkel, illetve gyógyszerformulálás és hatóanyagjellemzés területeken számos közös kutatás is folyik MSc és PhD hallgatók bevonásával.

A weboldal ezen alpontján keresztül a kurzusokat felvevő hallgatóknak igyekszünk biztosítani az évről-évre frissítésre kerülő előadások anyagait, de lehetőség nyílik interaktív módon a témakörökhöz tartozó problémák felvetésére is a fórumon keresztül.

Oktatás B.Sc. és M.Sc. hallgatók számára:

 

Oktatás Ph.D. hallgatók számára (doktoráns melléktárgyak):