Gyógyszerhatóanyagok optimalizálási paraméterei (GyOP)

gyop

A tárgy célja a vegyészmérnök hallgatók ismereteinek elmélyítése a gyógyszerkutatás korai fázisában alkalmazott modellekkel, amelyek segítenek a hatóanyag kiválasztásában, illetve szerkezeti optimalizálásában. A tantárgyban bemutatásra kerülnek a felszívódással, eloszlással és célba jutás folyamataival összefüggő legfontosabb fizikai-kémiai, farmakokinetikai (pKa, log P, log D, oldhatóság, kémiai és metabolikus stabilitás, permeabilitás, plazma fehérje kötődés), illetve farmakodinámiás elméleti alapok, valamint ezek meghatározásának lehetőségei gyakorlati és elméleti modellek segítségével. A féléves kurzus során bemutatott gyógyszeripari példák segítenek az ismertetett paraméterek élőszervezetben végbemenő fiziológiás folyamatok  molekulaszerkezet közötti összefüggések megértéséhez, továbbá rámutatnak az egyes paraméterekben rejlő hatóanyag optimalizálási lehetőségekre.

Tananyag

Ajánlott és felhasznált irodalom:

Magyar nyelvű:

 • Keserű György Miklós (szerk.): A Gyógyszerkutatás Kémiája. Akadémia Kiadó, 2011.
 • Fülöp Ferenc, Noszál Béla, Szász György, Takácsné Novák Krisztina: Gyógyszerészi kémia, Semmelweis Kiadó, 2010.

Angol nyelvű:

 • Alex Avdeef: Absorption and Drug Development, 2nd ed. (2012).
 • H. Kerns & Li Di: Drug-like Properties: Concepts, Structure Design and Methods. Academic Press (2008).
 • Testa, S. D. Kramer, H. Wunderli-Allenspach, G. Folkers: Pharmakokinetic Profiling In Drug Research. Wiley-VCH. (2006).
 • van de Waterbeemd & B. Testa: Drug Bioavailability. Wiley-VCH. (2009).
 • Rodrigues: Drug-Drug Interactions 2nd ed. Informa (2008)
 • V. Anslyn & D. A. Dougherty: Modern Physical Organic Chemistry. University Science Books. (2004)
 • Samuel H. Yalkowsky: Solubility and Solubilization in Aqueous Media. Oxfrod University Press, Oxford (1999).
 • Sumie Yoshioka and Valentino J. Stella: Stability of Drugs and Dosage Forms. Plenum Publishers, New York (2000).
 • Albert & Serjant: The Determination of Ionization Constants. Chapman and Hall, London (1984).