Előrejelzési módszerek a gyógyszerkutatásban

A doktoráns melléktárgy célja:

Vezérmolekula optimálás: HTS találattól a klinikai kandidátusig tárgyhoz kapcsolódó ismereteket célszoftverek (ACD – Percepta, Chemaxon – Marvin) alkalmazásával tudják kipróbálni a hallgatók. Ebben az esetben hasonlóan saját vagy az oktató által javasolt témához kapcsolódó vegyületcsalád(ok) szisztematikus gyógyszerkémiai irányelveket követő optimalizálási tervét kell végrehajtani a vegyületek in silico fizikai-kémiai, farmakokinetikai, toxikológiai és releváns mellékhatási kockázatának követése mellett.

Tananyag

Ajánlott irodalom:

  • Alex Avdeef: Absorption and Drug Development, 2nd ed. (2012).
  • H. Kerns & Li Di: Drug-like Properties: Concepts, Structure Design and Methods. Academic Press (2008).
  • Testa, S. D. Kramer, H. Wunderli-Allenspach, G. Folkers: Pharmakokinetic Profiling In Drug Research. Wiley-VCH. (2006).
  • van de Waterbeemd & B. Testa: Drug Bioavailability. Wiley-VCH. (2009).
  • Rodrigues: Drug-Drug Interactions 2nd ed. Informa (2008)
  • V. Anslyn & D. A. Dougherty: Modern Physical Organic Chemistry. University Science Books. (2004)
  • Samuel H. Yalkowsky: Solubility and Solubilization in Aqueous Media. Oxfrod University Press, Oxford (1999).