Vezérmolekula optimálás: HTS találattól a klinikai kandidátusig

unnamed

A doktoráns melléktárgy célja:

A tárgy alapvető törekvése, hogy támaszkodva a Ph.D. hallgatók már a vegyészmérnökképzés során megszerzett szerves kémiai, gyógyszerkémiai, fizikai-kémiai tudására, illetve ezen diszciplínák ötvözeteként bemutassa a szerkezetoptimalizálásra vonatkozó megfontolásokat a gyógyszerkutatás egyes fázisaiban. Ezzel összhangban a gyógyszerek szervezetbeli útját és molekuláris változásait leíró ADME folyamatok, illetve az ezekhez kapcsolódó, a hatóanyagok szerkezetoptimáláshoz szükséges farmakokinetikai és fizikai-kémiai paraméterek kerülnek tárgyalásra. A tantárgy az alap kurzusban felvehető „Gyógyszerhatóanyagok optimalizálási paraméterei” című tárgytól abban különbözik, hogy itt a kurzus első felében tartott előadásokon (14 óra) keresztül lehet megismerni a legfontosabb elméleti alapokat, illetve a terület új irányvonalait a kurrens irodalom bemutatásán keresztül. Ezt követően a hallgató egy hozott, vagy az előadó által meghatározott (megállapodás alapján) hatóanyagoptimálási problémát dolgoz ki, amelyet a kurzus végén egy 5-10 oldalas esszé formájában, illetve szóban kell ismertetnie. A kapott probléma kidolgozása közben konzultációra folyamatosan van lehetőség.

Tananyag

Ajánlott és felhasznált irodalom:

  • Alex Avdeef: Absorption and Drug Development, 2nd ed. (2012).
  • H. Kerns & Li Di: Drug-like Properties: Concepts, Structure Design and Methods. Academic Press (2008).
  • Testa, S. D. Kramer, H. Wunderli-Allenspach, G. Folkers: Pharmakokinetic Profiling In Drug Research. Wiley-VCH. (2006).
  • van de Waterbeemd & B. Testa: Drug Bioavailability. Wiley-VCH. (2009).
  • Rodrigues: Drug-Drug Interactions 2nd ed. Informa (2008)
  • V. Anslyn & D. A. Dougherty: Modern Physical Organic Chemistry. University Science Books. (2004)
  • Samuel H. Yalkowsky: Solubility and Solubilization in Aqueous Media. Oxfrod University Press, Oxford (1999).